top of page

ЕДНО НУЖНО НАЧАЛО


Стартираме ЖУРНАЛ ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ с идеята да създадем ключов ресурс за материали, изследващи ролята на изкуството, архитектурата, дизайна и литературата в осмислянето и създаването на социалното.



Photo: Lubomir Draganov.

„Журнал за социална визия“ възникна като част от Център за социална визия – платфoрма за изследвания и действие в полето на изкуството, затова и тук ще намерите на първо място материали, отразяващи работата на Център за социална визия от последните няколко месеца – дискусии, интервюта, проучвания, есета, които представят интересите на участниците в платформата или са възникнали покрай публичната програма „Договаряне“. Освен това в бъдеще ще откриете и публикации, свързани с дейността на наши партньорски организации, между които: Know-How Show-How, TAM, Ход и др., с които споделяме визия и действие. Но също така ще публикуваме всичко, което смятаме за вълнуващо, актуално или важно в изследването на социалното.

Основни теми, които вече начертахме и задаваме като главни за нашата платформа, се отнасят към това как изкуството и близки нему области участват в създаването на отношения между живи и неживи същества, материали, идеи и среди; от каква социална инфраструктура се нуждаем; как мислим културното наследство; как да основем едно понятие за среда/environment, което да превъзмогне дуалистичното разделение между култура и природа, и да ни позволи да анализираме и да участваме в една много по-комплексна действителност, в която технологиите, идеологиите и социалните медии имат ключово значение.

Не на последно място, отворени сме към колеги и организации с предложения за материали, които смятате, че се вписват добре в подхваната от нас посока и мислите, че биха допринесли за по-широкото осмисляне на социалното.



ВИКТОРИЯ ДРАГАНОВА

основател на Swimming Pool,

инициатор на Център за социална визия



77 преглеждания

コメント


bottom of page